Send inn...

Spørsmål & svar

Klikk på boksene under for å finne svar på ofte stilte spørsmål.

Innsendingsfrist

* Til tysdagsavisa: fredag klokka 23.59
* Til fredagsavisa: måndag klokka 23.59.

I sommer:

I juli kjem me kun ut ein gong i veka: Onsdag. Gratulasjonane kan du i denne perioden leggja inn på tysdagsutgåvene, så tar me dei med onsdagsavisa.
Ved å laste opp din hilsen til oss bekrefter du at du har samtykke fra alle involverte. Vi lagrer bildet og dataene midlertidig for å kunne vise din hilsen, de vil slettes senest 30 dager etter publisering. Vi benytter ikke opplastet data og bilde til andre formål enn å vise din hilsen i Vestnytt.